Pelbagai Macam Isi

August 16, 2010

Karyaku 1

Filed under: Karyaku — Tags: , , , , — Al Tentative @ 11:18 pm

makan

layar

pagi

senja

batu

Advertisements

August 3, 2010

DWISULA

Filed under: Keris - Tombak — Tags: , , , , , , , , , , , , — Al Tentative @ 10:45 pm

tombak bercabang dua, ada yang lurus dan ada yang ber luk 3, 5 atau lebih, tidak terlalu populer dibandingkan tombak Trisula, kegunaannya lebih sebagai tombak pusaka yang tidak dipakai secara langsung dalam pertempuran, biasanya dibuat indah bahkan ada yang diberi kinatah.

DUWUNG

Filed under: Keris - Tombak — Tags: , , , , — Al Tentative @ 10:43 pm

padanan kata keris, dianggap lebih halus dan biasa digunakan oleh priyayi Jawa.

DUNGKUL

Filed under: Keris - Tombak — Tags: , , , — Al Tentative @ 10:42 pm

lihat WUNGKUL.

DRAJIT

Filed under: Keris - Tombak — Tags: , , , , , , — Al Tentative @ 10:41 pm

nama keris luk 21, tergolong kalawija, ukuran kerisnya sedikit lebih panjang daripada keris bukan kalawija. Mempunyai kembang kacang, lambe gajah dua dan sraweyan. Tergolong keris langka dan buatan lama.

Older Posts »

Blog at WordPress.com.